Hallmontering och fönsterlyft som specialitet.

Hallmontering och fönsterlyft som specialitet.

Nyckeln är att förstå kundens helhetsbild. Våra tjänster stöder projekt från startgroparna till färdigställd produkt. När offerterna har knivskarpa budgeter så vet vi att ett pålitligt och mångsidigt monteringsjobb är högsta prioritet, och tidtabellerna ska hålla – precis som överenskommet är.

Vid sidan av lyft så sköter vi montering av hallar och komplexa fönstermoduler. Redan i planeringsskedet kan vi reservera behövliga resurser så att monteringen sker friktionsfritt. Vi växlar flexibelt våra maskiner på bygget efter alla lyft och miljö-förhållanden, utan uppehåll eller kostsamma ståtider. Du kan lita på att det alltid finns tillräckligt med händer på däck för projektets alla faser.

Industrihallar, offentliga rum, bostäder… för alla växlande projekt så kan du alltid överväga vårt utbud av monteringstjänster, på så sätt sparas både tid och kostnader.

Vårt säkerhetstänk garanterar att arbetet inte stannar av, att såväl det egna och andras manskap är trygga. Du kan lita på Nostoykköset:s erfarenhet och koncentrera dig på att färdigställa projektet – vi har de rätta verktygen!

© 2022 Nostoykköset Oy Ab. All Rights Reserved. Web by GRAFISK