MONTERINGSTJÄNSER

LYFTTJÄNSTER

banner-01
banner-01

MONTERINGSTJÄNSTER

Thomas Sundelin (VD)

thomas.sundelin@nostoykkoset.fi

Depågatan 13
68600 Jakobstad

LYFTTJÄNSTER

Jonas Sundelin

jonas.sundelin@nostoykkoset.fi

Depågatan 13
68600 Jakobstad

FAKTURERINGSUPPGIFTER

banner-01

E-Fakturor

Nostoykköset Ab, 2649254-1

E-fakturaadress: 003726492541
Operatör: Maventa (003721291126)
Förmedlings-ID vid sändning från banknätverket: DABAFIHH*

*Ifall ni inte har möjlighet att skicka direkt till Maventas förmedlings ID från ert e-faktureringsprogram, bör ni använda detta förmedlnings-ID.

Skanningstjänst för pappersfakturor

För att kunna förmedla fakturan snabbt och pålitligt till mottagaren, bör adressuppgifterna vara fullständiga
både i fakturan och på kuvertet.

Nostoykköset Ab 26492541
PL 100
80020 Kollektor Scan

Fakturor per e-post till skanningstjänsten

Vi ber er att skicka endast fakturor till nedanstående e-postadress. Fakturor som skickas per e-post skall
inkluderas som bilagor i PDF-format. Ifall fakturan innehåller bilagor, skall dessa vara inkluderade i samma fil som själva fakturan.

Adressen för e-post fakturor: 26492541@scan.netvisor.fi

• Ni kan skicka flera fakturor i en och samma e-post, dock bör varje faktura vara en enskild pdf-fil. Alla filer bör även ha olika namn.
• En enskild e-post får högst vara 5MB.
• PDF-filerna bör vara äkta PDF-filer (PDF version 1.3 eller nyare).
• PDF-fakturorna får inte vara låsta eller krypterade med lösenord.
• Dokumentets storlek får högst vara 210 x 297 mm.
• Tillåtna tecken för filens namn är följande: a-z, A-Z, 0-9, vänligen använd ej specialtecken då ni namnger filerna.